Veebikeskkonna elusvali.ee kasutustingimused

1. ÜLDIST

1.1. Kasutustingimused (edaspidi Kasutustingimused) reguleerivad internetiaadressil www.elusvali.ee asuva veebilehe (edaspidi Veebileht) kasutamise ja selle kaudu pakutava kauba (edaspidi Kaup) müügitingimusi. Veebilehe külastaja (edaspidi Klient) nõustub Veebilehte kasutades ja Kaupa ostes Kasutustingimustega.

1.2. Veebilehe omanikuks ja haldajaks on Teletalu OÜ (edaspidi Elusväli), aadress Tulbi tee 20, Rae küla, Harjumaa, äriregistri kood 114102997, e-post info@elusvali.ee

1.3. Klient saab Veebilehe kaudu osta Veebilehel pakutavaid Kaupu.

1.4. Kliendiks saavad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

1.5. Kauba ostmiseks Veebilehelt peab Klient täitma ja kinnitama registreerimisvormi. Klient tagab, et:

1.5.1. kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on õiged;

1.5.2. ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik või tal on kõik õigused ja volitused Kliendi nimel Kauba ostmiseks. Kliendi ja Kliendi esindaja kinnituste õigsust eeldatakse ja ElusvälI ei ole kohustatud neid kontrollima.

1.6. Veebilehel esitatud informatsiooni ja materjalide kasutamise ja avaldamise õigus kuulub Elusvälile

1.7. Veebileht sisaldab linke kolmandate isikute veebilehtedele, mille omanik ei ole Elusväli. Lingitud materjalidele klikkides lahkub Klient Veebilehelt ja lingitud veebilehe kasutamisele võivad kehtida tingimused, mis ei laiene Veebilehe kasutamisele Kliendi poolt. Elusväli ei oma kontrolli lingitud veebilehtede üle, ei vastuta nende kasutamise ega nendes sisalduva teabe õigsuse eest.

2. KAUBA OSTMINE VEEBILEHELT

Ostukorv ja tellimuse vormistamine.

2.1. Kliendi ostukorv (edaspidi Ostukorv) luuakse hetkel, kui ta on klikkinud nupule “Lisa ostukorvi.” Kauba ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

2.2. Klient saab muuta Ostukorvis olevate Kaupade kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada.

2.3. Ostukorvis olevad Kaubad on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.

2.4. Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule „Vormista ost”. Peale ostu vormistamist saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt tellimuse kinnitus.

2.5. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase tasumise- ja Kauba transpordi viisi. Tellimuses esitatud kontaktandmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta transport ja vahel ka võimalikud lisakulutused.

Tellitud Kauba eest tasumine.

2.6. Klient saab Kauba eest tasuda pankade pangalinkide kaudu või ettemaksuarve alusel (mis saadetakse Kliendi soovil tema e-posti aadressile).

2.7. Veebilehelt Kaupa ostes saab tasuda järgmiste Eesti pankade pangalinkide vahendusel: Swedbank, SEB Pank, Luminor, LHV, Coop Pank ja Pocopay.

2.8. Kui Klient soovib tasumiseks ettemaksuarvet, tuleb võtta ühendust Elusväli e-posti aadressil erki.laansalu@gmail.com. Makselahenduste osas teeb Elusväli koostööd Montonio Finance UAB’ga.

Transpordiviisid, -tingimused ja -aeg.

2.9. Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti, Läti, Leedu, Soome

2.10. Kauba kättesaamiseks on ostjal järgnevad valikud: Intella SmartPosti pakiautomaat, Intella SmartPosti kuller, DPD pakiautomaat, Omniva pakiautomaat

2.11. Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.

2.12. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-5 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest.

2.13. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

3. HINNAKIRI

3.1. Veebilehel pakutava Kauba hind on toodud eurodes, ilma transpordikuluta (v.a juhul, kui Veebilehel on teisiti väljendatud).

3.2. Teletalu OÜ ei ole käibemaksukohustuslane

4. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Klient kohustub kasutama Veebilehte ainult Kasutustingimustes toodud eesmärgil. Kliendil on keelatud kasutada Veebilehte ebaseaduslikeks tehinguteks ja/või pettuseks.

4.2. Klient kohustub tasuma Kauba eest pakkumises toodud hinna.

4.3. Klient tagab, et Veebilehe kasutamisel Kliendi poolt sisestatud andmed ja Kliendi kontaktandmed (nimi, telefoninumber, elektronposti aadress jne) on tõesed, täielikud ja ajakohased.

4.4. Klient kohustub hoidma Veebilehe kasutamiseks antud kasutajatunnust ja salasõna nii, et need ei satuks kolmandate isikute kätte, välja arvatud juhul, kui Klient on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Veebilehe kasutamisel ja Kaupade ostmisel.

4.5. Klient informeerib Elusvälit viivitamatult kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Kliendi poolt Veebilehe Kliendiks registreerumisel esitatud andmete ja asjaoludega.

4.6. Klient kohustub viivitamatult informeerima Elusväli Veebilehe kasutamiseks antud kasutajatunnuse ja/või salasõna kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

 

5. ELUSVÄLI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Elusväli võib Kasutustingimusi ja Veebilehel pakutava Kauba hinda, müügitingimusi ja muud teavet igal ajal vastavalt oma äranägemisele muuta, täiendada, asendada või kustutada.

5.2. Kasutustingimuste, Kauba hinna ja muu teabe muudatused ning täiendused jõustuvad muudatuste tegemise momendist Veebilehel. Kui Klient edastas oma tellimuse enne muudatuse jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või Kasutustingimustes on ette nähtud teisiti.

5.3. Elusvälil on õigus piirata või tühistada Kliendi Veebilehe kasutamise õigus, sh sulgeda tema kasutajakonto ning mitte võimaldada tal uuesti Kliendiks registreeruda juhul, kui Klient rikub Kasutustingimusi või neist tulenevaid kohustusi, kui ta on esitanud väära või eksitavat informatsiooni või käitub muul moel pahatahtlikult.

 

6. TELLIMUSE TÜHISTAMINE, KAUBA JA RAHA TAGASTAMINE

6.1. Kui Kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see Elusvälile tagastada 15 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Kliendil on sama tähtaja jooksul õigus mittesobiv Kaup ka samaväärse Kauba vastu vahetada, eeldusel, et mittesobiv kaup on avamata ja originaalpakendis.

6.2. Kauba tagastamise või vahetamise soovi korral tuleb Kliendil edastada vastavasisuline taotlus oma andmete ja arvelduskonto numbriga Elusväli e-posti aadressile erki.laansalu@gmail.com

6.3. Kauba tagastamise või vahetamise korral saadab Klient Kauba Elusvälile tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 15 päeva möödumisel vastava avalduse tegemisest, v.a juhul kui Elusväli ja Klient lepivad kokku teisiti. Tagastatav Kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.

6.4. Elusväli kannab raha tagastatud Kauba eest tagasi Kliendi arvelduskontole koos transpordile kulunud summaga esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest Elusväli poolt. Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud kannab Klient, v.a juhul kui Elusväli ja Klient lepivad kokku teisiti.

 

7. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

7.1. Elusväli töötleb Kliendi isikuandmeid Kliendi poolt tehtud ostutellimuste täitmiseks.

7.2. Lisaks töötleb Elusväli Kliendi isikuandmeid kommertsteadaannete, reklaammaterjalide ning Elusväli poolt pakutavate Kaupade ja tegevuse kohta info edastamiseks, kui Klient on selleks soovi avaldanud.

7.3. Elusväli kogub ja salvestab Kliendi isikuandmeid elektroonilisel kujul, tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis. Elusvälil on õigus säilitada Kliendi isikuandmeid ajavahemikul, mis on vajalik Veebilehel avaldatud pakkumistest tulenevate kohustuste täitmiseks.

7.4. Elusvälil on õigus Kliendi isikuandmeid edastada Elusväli poolt valitud kolmandatele isikutele, kes on seotud ostutehingu täitmisega (nt kullerteenuse pakkuja, postiasutus).

7.5. Kliendil on õigus teada, millised andmed Elusväli andmebaasis tema kohta sisalduvad, esitades vastava järelepärimise Veebilehel toodud Elusväli e-posti aadressil. Kliendil on õigus enda isikuandmeid muuta ja parandada.

7.6. Kliendil on õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks Elusväli poolt igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Selleks esitab Klient vastavasisulise avalduse Veebilehel toodud Elusväli e-posti aadressile. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

8. Isikuandmete töötlemine

8.1. Veebileht kasutab Kliendi isikuandmeid müügilepingu täitmiseks.
8.2. Palun tutvuda meie Isikuandmete töötlemise põhimõtetega.

9. KAUBA MITTEVASTAVUS MÜÜGITINGIMUSTELE JA VASTUTUS

9.1. Veebilehel pakutava Kauba müügitingimustele mittevastavuse korral tuleb Kliendil esitada pretensioon Elusväli e-posti aadressile erki.laansalu@gmail.com ning pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja Kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

9.2. Klient peab esitama pretensiooni 15 päeva jooksul alates Kauba vastuvõtmisest. Elusväli vaatab pretensioonid läbi ja vastab Kliendile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9.3. Elusväli vastutab Kliendi ees Elusväli poolt Kasutustingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.4. Klient vastutab Elusväli ees Kliendi poolt Kasutustingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.5. Elusväli ei vastuta Kauba kahjustumise eest, mis on tekkinud Kliendi süül või Kliendi hoolimatuse tõttu, defektide eest, mis on tekkinud Kauba mittesihipärase kasutamise tagajärjel ega Kauba transpordil tekkinud kahjustuste korral.

9.6. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta Kasutustingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

 

10. MUUD TINGIMUSED

10.1. Kõikide teadete ja informatsiooni edastamine Elusvälilt Kliendile toimub elektroonilises vormis Kliendi poolt konto registreerimisel sisestatud kontaktandmete kaudu. Kõikide teadete ja informatsiooni edastamine Kliendilt Elusvälile toimub Veebilehel avaldatud kontaktandmete kaudu.

10.2. Kui mõni Kasutustingimuste säte osutub vastuolus olevaks seaduse sätetega, ei muuda see kehtetuks teisi Kasutustingimuste sätteid. Sellisel juhul kohaldatakse kehtetu sätte asemel seaduses sätestatut.

10.3. Kasutustingimused kehtivad alates Veebilehel Kasutustingimustega nõustumisest Kliendi poolt ja kehtivad Kliendi ja Elusväli vahel Kasutustingimustes reguleeritud õigussuhte kehtivuse ajal.

10.4. Veebilehe kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja Elusväli vahel kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

10.5. Veebilehe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Klient ja Elusväli lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

10.6. Kui vaidlusi ei ole võimalik läbirääkimiste teel lahendada, on tarbijast Kliendil võimalik pöörduda nõu ja selgituste saamiseks ka Tarbijakaitseameti (asukoht Pronksi 12, Tallinn 10117, www.tarbijakaitseamet.ee) poole või anda vaidlus lahendada Tarbijakaitseameti juures tegutsevale Tarbijavaidluste komisjonile. Tarbijavaidluste komisjonile võib kaebuse esitada ka internetipõhise vaidluste lahendamise keskkonna kaudu internetiaadressilt http://ec.europa.eu/odr, komisjoni menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.tarbijakaitseamet.ee